Pedicurepraktijk Medisch pedicure Diana wilt graag voldoen aan de nieuwe AVG richtlijnen.

In dit schrijven willen wij u laten weten hoe wij omgaan met uw NAW-gegevens en waar wij ze voor gebruiken.

 

De belangrijkste wijziging is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen.

 

Medisch pedicure Diana: AVG

Betekenis:
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.

NAW= naam-adres-woonplaats

Compliant= voldoen aan de wetgeving

 

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.

Wat doet Medisch pedicure Diana om AVG compliant te zijn?

 • De website maakt geengebruik van zogenaamde “Cookies”. Er wordt dus niets over uw bezoek aan de website opgeslagen. Vanuit de website zijn verschillende links naar websites van derden aanwezig. Uiteraard hebben wij geen invloed op de AVG compliance van deze websites.

 

 • Op geen enkele wijzeen onder geen enkele voorwaarde worden cliënt gegevens aan derden getoond of voor welk doel dan ook gedeeld met derden.

 

 • Bij bijvoorbeeld een intakegesprek of een behandeling leggen wij diverse persoonlijke gegevens vast, zoals:
 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • e-mail adres
 • geslacht
 • (medische) gegevens omtrent het probleem en de behandeling

 

U heeft altijd de mogelijkheid om kopie van uw dossier op te vragen.
Dit kan per:

 • aangetekende brief
 • tijdens uw bezoek

Uw dossier opvragen per E-mail is om privacy redenen niet mogelijk.

Wat doet Medisch pedicure Diana met de verzamelde persoonsgegevens?

 • De gegevens met betrekking tot de behandeling van een persoon worden uitsluitend gebruikt als historie: hoe erg was het probleem op het moment dat u als cliënt bij Medisch pedicure Diana binnen kwam en hoe is de status van het probleem tijdens een vervolg
 • Zodra een cliënt aangeeft geen gebruik meer te zullen maken van de diensten van Medisch pedicure Diana wordt het hele dossier verwijderd en alle gegevens vernietigd (m.u.v. de gegevens voor de financiële en medische administratie).
 • De gegevens worden verzameld tijdens uw behandeling, aanvraag/aanmelding via info@medischpedicure-diana.nl, het contactformulier op medischpedicure-diana.nl of telefonisch.
 • De gegevens worden opgeslagen in Podofile (Footfit software) en gedeeld met Rimar Accountancy (financiële administratie). 

 

Medisch pedicure Diana en Nieuwsbrieven

In het geval wij een nieuwsbrief naar onze cliënten sturen zal elke cliënt een enig exemplaar ontvangen. Vanzelfsprekend plaatsen wij geen e-mail adressen in de Cc van een E-mail en maken wij geen gebruik van de Bcc optie in een e-mail.

 

Medisch pedicure Diana heeft uw toestemming nodig!

Medisch pedicure Diana heeft voor de dagelijkse werkzaamheden uw gegevens nodig. Denk hierbij aan het verwerken van uw aanmelding, het geven van een goede behandeling, het geven van advies, het verzenden van uw bestellingen en het verbeteren van onze producten en diensten.

Uw gegevens zijn daarvoor erg belangrijk. Daarom hebben wij uw toestemming nodig.

U beslist zelf of u uw gegevens wilt laten registreren.

 

Gaat u akkoord met de registratie van uw gegevens, dan kunt u het toestemmingsformulier invullen en naar onderstaand adres opsturen toesturen of afgeven tijdens uw (eerstvolgende) behandeling.

 

Kiest u ervoor om een deel van de of geen gegevens te laten registreren, kunt u dit aangeven op het toestemmingsformulier. Het ingevulde formulier kunt u naar ons opsturen of afgeven in de praktijk tijdens de (eerstvolgende) behandeling.
Dit betekent dat uw aanmelding niet meer door ons verwerkt kan worden en wij de gevraagde behandeling niet (volledig) kunnen geven.

 

Klik hier om het toestemmingsformulier te downloaden.

 

Voor de Belastingdienst is Medisch pedicure Diana verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in de financiële administratie, waarna ze (automatisch) worden verwijderd. Wij zijn verplicht uw medische gegevens te bewaren voor een periode van 15 jaar, na deze periode worden ze (automatisch) verwijderd.
De volledige Privacy Policy kunt u vinden op de website www.medischpedicure-diana.nl. Het is ook mogelijk op aanvraag de Privacy Policy op papier te ontvangen.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Met Vriendelijke groet,

 

Diana Eskes

Medisch pedicure Diana