Als medisch pedicure in Doetinchem ben ik aangesloten bij de vakgroep Voetzorg Doetinchem.

De Vakgroep Voetzorg is een platform van (medisch) pedicures in Doetinchem, die openstaan voor samenwerking en gezamenlijk naar buiten treden. Andere zorgverleners op het gebied van voetzorg kunnen ook deel uitmaken van de vakgroep.

Alle pedicures zijn aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet en de Nationale Geschillencommissie en voldoen aan de branchenormen en wettelijke eisen uit de Code van het Voetverzorgingsbedrijf.

De gespecialiseerde pedicures en medisch pedicures staan daarnaast geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP), werken volgens vastgestelde richtlijnen en binnen de profielen van de ‘Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera’.

De doelstellingen van de Vakgroep zijn:
– Streven naar doelmatige samenwerking met elkaar en andere zorgaanbieders
– Cliënten de best mogelijke zorg en behandeling bieden door gebruik te maken van elkaars deskundigheid
– Profilering d.m.v.:

  • aanbieden van lezingen voor organisaties en patiëntverenigingen
  • verstrekken van informatie en voorlichting op evenementen
  • deelname aan informatiebijeenkomsten voor patiëntgroepen
  • organiseren van een jaarlijkse open dag

Voor meer informatie over de Vakgroep Voetzorg Doetinchem kunt u terecht op de website: www.vakgroepvoetzorg.nl.